หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กงสุลใหญ่อาเซียนเข้าพบหารือกับนายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์

5 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1395)

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในนครแวนคูเวอร์ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Gregor Robertson นายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและแนวทางการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน

โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้ นาย Robertson ทราบถึงโครงการสำคัญที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดขึ้นในนครแวนคูเวอร์หลายโครงการในปีนี้ อาทิ การจัดงาน Thailand Festival ครั้งที่ ๒ ณ Vancouver Art Gallery ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และการดำเนินโครงการ Thailand Corner ร่วมกับ Vancouver Public Library ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้น โดยเชิญนายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์หรือผู้แทนเข้าร่วมงานที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งจัดขึ้นในนครแวนคูเวอร์

นาย Robertson ได้กล่าวแสดงความขอบคุณกงสุลใหญ่ฯ และกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือกับนครแวนคูเวอร์ด้วยดีมาโดยตลอด พร้อมแจ้งว่านครแวนคูเวอร์ให้ความสำคัญต่อการเป็น Gateway สู่ภูมิภาค Asia-Pacific และตนประสงค์ที่จะเดินทางเยือนประเทศอาเซียนในอนาคต

ในโอกาสนี้ คณะกงสุลใหญ่ฯ ได้เสนอให้นครแวนคูเวอร์พิจารณาจัดการประชุมร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหาลู่ทางความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในอนาคตพร้อมเสนอ ให้มีการจัดตั้ง ASEAN Community Center หรือ Community Center ของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละแห่งในนครแวนคูเวอร์ โดยในเรื่องนี้นครแวนคูเวอร์รับที่จะพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวต่อไป

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์