หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
แรงงานไทยที่จะไปมาเลเซีย ต้องตรวจสุขภาพผ่านระบบ FWCMS

3 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1336)

นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานแรงงานในมาเลเซีย (สนร.มซ) รายงานว่าทางการมาเลเซียประกาศบังคับใช้ระบบการจัดการรวมศูนย์ข้อมูลสำหรับการนำเข้าแรงงานต่างชาติ (FWCMS) อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นมา โดยจะใช้เฉพาะระบบตรวจสุขภาพ (Bio Medical) และการขอ Calling Visa (eVDR)
 
ทั้งนี้ แรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในประเทศมาเลเซียใน 6 ภาคประกอบการ ได้แก่ ภาคการเพาะปลูก ภาคการก่อสร้าง ภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และผู้ช่วยแม่บ้าน (ยกเว้นแรงงาน ประเภท Expatriate และแรงงานตำแหน่งผู้ประกอบอาหารในร้านอาหารประเภทต้มยำ ซึ่งขอใบอนุญาตทำงานแบบ 3 เดือน) โดยแรงงานต่างชาติต้องมีอายุระหว่าง 18-45 ปี (ยกเว้นตำแหน่งพนักงานนวด ต้องมีอายุตั้งแต่ 21-45 ปี)
 
ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ติดตั้งระบบ FWCMS จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา จ. อุดรธานี โทร. +66883125624 และ +6642241956 และ โรงพยาบาลเอกชัย จ. สมุทรสาคร โทร. +66818956451 และ +6634417900
 
สำหรับระบบ FWCMS หรือ Foreign Workers Centralized Management System เป็นระบบข้อมูลออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในมาเลเซีย เช่น หน่วยงานภาครัฐมาเลเซีย นายจ้างมาเลเซีย บริษัทจัดหางานเอกชน สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียที่ประจำในประเทศนั้นๆ และแรงงานต่างชาติ รวมถึงสถานพยาบาล เพื่อบริหารจัดการระบบแรงงานต่างชาติที่มาทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพ การขอ Visa การขอ Work Permit การคุ้มครองแรงงาน และการจัดสวัสดิการแก่แรงงานต่างชาติ
 
สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียหมายเลขโทรศัพท์ 03-2145 5868 / 03-2145 6004 E-mail : thai_labour_office@yahoo.comFacebook : สำนักงานแรงงานในมาเลเซีย และสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับระบบ FWCMS เพิ่มเติมได้ที่ Website : http://malaysia.mol.go.th/node/558

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์