หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
การซื้อของและต่อรองราคาในอินโดนีเซีย

3 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3873)

การซื้อของและต่อรองราคาในอินโดนีเซีย

โดย สำนักงาน ก.พ.

-ควรใช้เครื่องคิดเลขสำหรับต่อรองราคาสินค้า และเพื่อการติดต่อสื่อสารหากไม่สามารถสื่อสารได้
-ควรยื่นข้อต่อรองเพื่อซื้อของหากไม่มีความต้องใจที่จะซื้อจริงๆ เวลาต่อรองให้เริ่มจากลดครึ่งราคาแล้วค่อยๆ ขยับจนได้ราคาที่่รับได้ และเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย
-ควรชำระเงินค่าสินค้าเป็นเงินสด และตรวจนับให้เรียบร้อยก่อนออกจากเคาน์เตอร์
-ควรจ่ายค่าโรงแรมและร้านค้าใหญ่ๆ โดยใช้บัตรเครดิตได้ และไม่ต้องแปลกใจหากถูกคิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรอีกร้อยละ 3-5 เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
-ควรซื้อของฝาก เช่น ซื้อผ้าบาติก (Batik) เนื่องจากบาติกคือศิลปะสิ่งทอที่มีสื่อเสียงที่สุดของอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบาติกของชวา
-ควรซื้อของที่ "ห้างมาตาฮารี" ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของประเทศอินโดนีเซียคนพื้นเมืองหรือที่อินโดนีเซีย จะเรียกเมืองเขาเองว่า "จ๊อกจ้า" จะเห็นภาษาตามร้านรวงต่างๆ หรือในแผนที่เมืองเอง จะเขียนว่า JOGJA เสมอ (อยู่ในกรุงจาการ์ต้า)
-ควรระมัดระวังในการนำสินค้าเข้าประเทศอินโดนีเซีย โดยกำหนดไม่เกินตามรายการดังนี้
แอลกอฮอล์ ไม่เกิน 1 ลิตร
บุหรี่ ไม่เกิน 200 มวน
ซิการ์ 50 มวน
ยาสูบ 100 มวน

-ห้ามซื้อสิ่งของที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศ เช่น
1.สารเสพติดและยาเสพติด (มีโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต)
2.สื่อลามกอนาจาร
3.อาวุธปืนและวัตถุระเบิด
4.สื่อหรือสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับความอ่อนไหวทางการเมือง

-ห้ามซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนื่องจากเป็นของต้องห้ามของคนส่วนใหญ่ในอินโดนีเซีย แต่อินโดนีเซียมีเบียร์ที่ผลิตขายในประเทศ ชื่อว่าแองเกอร์ (Anker) และบินตัง (Bintang)กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์