หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ทุกข์หลังเกษียณของข้าราชการเมียนมา

30 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2846)

ชีวิตหลังเกษียนของ อู เพ มิ้นท์ จากการรับราชการในเมียนมาที่มีเพียงวิทยุหนึ่งเครื่องและจักรยานอีกหนึ่งคัน โดยการรับราชการเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมานั้น ข้าราชการจะได้รับสิทธิในการมีที่อยู่อาศัยและไฟฟ้าฟรี ซึ่งทำให้ข้าราชการที่มีเงินเดือนน้อยและมีครอบครัวสามารถอยู่รอดได้ ซึ่งสองสิ่งเปรียบเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของข้าราชการเมียนมา และในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) มีจำนวนข้าราชการที่เกษียณอายุกว่า 9 แสนคน และต้องออกจากบ้านพักสวัสดิการภายในเวลา 4 เดือนนับตั้งแต่เกษียณ ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ต้องพบกับปัญหาหลังเกษียณอายุข้าราชการมีการใช้ชีวิตที่ลำบาก เนื่องจากที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะมีรายได้จากรัฐเท่านั้น และไม่มีเงินเก็บออมทำให้การอาศัยเงินบำนาญจากรัฐเพียงอย่างเดียวจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัว นอกจากเงินบำนาญที่ไม่เพียงพอแล้ว หลายคนก็โชคร้ายเมื่อต้องย้ายออกจากบ้านพักข้าราชการ กอปรกับบางคนไม่มีญาติพี่น้อง ช่วยเหลือถึงกับต้องอาศัยอยู่ข้างถนน
กลุ่ม Social Team for the Aged เป็นกลุ่มที่รวมตัวขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือคนวัยเกษียณ โดยมีการสนับสนุนให้เงินช่วยเหลือคนวัยเกษียณ เดือนละ 2,000 จั๊ด (ประมาณ 66 บาท) รวมทั้งน้ำมันถั่วเหลือง ข้าวสาร ยา และนมข้นหวาน นอกจากนี้ยังได้สร้างกระท่อมมุงจากในพื้นที่ที่เช่าสำหรับคนชราที่ไร้บ้าน เงินเดือนของข้าราชการที่ต่ำมากเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้คนหลังเกษียณต้องประสบกับปัญหาการเงิน เพราะไม่สามารถเตรียมตัวหลังจากที่สิทธิในการได้รับสวัสดิการบ้านพักหมดลง เนื่องจาก"เงินเดือนที่ได้รับต่ำมากในขณะที่ยังรับราชการ และเงินบำนาญหลังเกษียณก็น้อยมาก” รัฐบาลจึงมีเป้าหมายในการช่วยเหลือข้าราชการโดยปรับขึ้นเงินบำนาญ ทั้งนี้นอกจากจะมีการขึ้นเงินบำนาญแล้ว รัฐบาลก็ได้พยายามช่วยเหลือ ข้าราชการหลังเกษียณด้วยเช่นกัน ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) รัฐบาลได้จัดสรรที่ดินสำหรับข้าราชการในพื้นที่ดะกงเมียวติ๊ดให้แก่ ข้าราชการเกษียณอายุจำนวนมากอาศัยอยู่ แต่หลายคนก็ขายที่ส่วนของตนเองเพราะต้องการใช้เงิน
 
รัฐบาลได้ชี้ให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะบรรเทาปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยไม่เฉพาะแต่ข้าราชการเกษียนอายุเท่านั้น แต่รวมไปถึงคนวัยเกษียณทุกกลุ่มอีกด้วย เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมารัฐมนตรีประจำทำเนียบประธานาธิบดี อูโซเต่ง ได้บอกกับสำนักข่าว Myanmar Time ว่าหน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาคจะสำรวจข้อมูล ผู้รับเงินบำนาญที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง หลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้ว จำเป็นต้องหาทางออกที่ดีที่สุดซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาของแต่ละเขต
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์