หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ลาวพัฒนาด่านบ้านคอบเชื่อมภูซาง พะเยาปลายปีนี้

25 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2861)

จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญจุดหนึ่งในการพัฒนา ด้วยการเป็นจุดเชื่อมโยงกับแขวงไซยะบุรี ประเทศลาว ซึ่งกำลังมีโครงการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นหลายฝ่ายจึงเร่งพัฒนายกระดับให้เป็นด่านสากล ซึ่งไม่ใช่เพียงประโยชน์จากการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนเชื่อมโยงไทย-ลาวและจีนตอนใต้เท่านั้น แต่ยังมองถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองมรดกโลกหลวงพระบางกับภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่
 
นายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอภูซาง จ.พะเยา กล่าวว่า ความคืบหน้าของการพัฒนาชายแดนระหว่าง อ.ภูซาง จ.พะเยา กับเมืองคอบ แขวงไซยะบุรี ประเทศลาว ขณะนี้ทราบว่าทางฝั่งของเมืองคอบได้มีการใช้งบประมาณจำนวน 1,400 ล้านบาท จากสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ เนดา ที่สนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนและการก่อสร้างด่านสากลปางมอน เมืองคอบ
 
"ขณะนี้ได้มีการตัดเนินเขา ช่องเขา ทำเส้นทางเพื่อใช้ในการคมนาคมขนส่งจากเมืองคอบไปเมืองเงิน เมืองหงสา ตอนใต้ของแขวงไซยะบุรี และอีกเส้นทางคือขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของแขวง ซึ่งความคืบหน้าที่ได้รับทราบมาล่าสุดภายในปี 2559 ถนนดังกล่าวจะเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ การยกระดับด่านประเพณีปางมอนขึ้นเป็นด่านสากลของ สปป.ลาว พร้อมกับการรองรับประชาคมอาเซียน"
 
ด้านการพัฒนาด่านบ้านฮวกขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านอย่างเต็มที่ ทั้งงบประมาณ บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจจะติดขัดบ้างเรื่องของการขอใช้พื้นที่ป่าในเขตป่าอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติภูซาง โดยขณะนี้ทางอุทยานได้เร่งทำเรื่องแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนกลางแล้ว เพื่อเร่งดำเนินการด้านของการขอใช้พื้นที่ให้เรียบร้อยและยกระดับด่านบ้านฮวกเป็นด่านสากลเพื่อเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไป
 
ทั้งนี้ ปัจจุบันการค้าชายแดนด่านบ้านฮวกมีมูลค่าปีละประมาณ 180 ล้านบาท แต่หากการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อทั้งสองประเทศ รวมทั้งการยกระดับด่านเสร็จสิ้นในช่วงปลายปีนี้คาดว่าการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ จะขยายตัวแบบก้าวกระโดด

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์