หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การคัดเลือกผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

24 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1450)

คณะกรรมการวัฒนธรรมและศิลปะแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (National Commission for Culture and the Art : NCCA) จะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ภายใต้ชื่อโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 : ค่ายแห่งดนตรีและเทศกาลฆ้องและเครื่องดนตรีไม้ไผ่ (2015 ASEAN Youth Camp Cycle 2 : Gongs and Bamboo Music Camp and Festival) ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558 ณ เกาะลูซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยขอเชิญประเทศไทยส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 คน
 
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนไทยในส่วนของนักดนตรีเยาวชน และสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ชั้น 22) เลขที่ 666 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2422 8946 โทรสาร 0 2446 8347 E-mail: aseancocithailand@gmail.com หรือ www.m-culture.go.th หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2558 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์)
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ 
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์