หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
กิจกรรมทางศาสนาในอินโดนีเซีย

24 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 7761)

อินโดนีเซีย เป็นรัฐอิสลามใหญ่ที่สุดในโลก มีผู้นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 88 ของประชากรทั้งประเทศ ศาสนาอิสลามจากรัฐคุชราตของอินเดียได้เผยแพร่เข้ามาในอินโดนีเซียทางจังหวัดอาเจะห์ในคริสต์ศตวรรษที่ 8 อย่างไรก็ตามศาสนาอิสลามในอินโดนีเซียไม่เหมือนกับอิสลามทั่วไปที่พบอยู่ในประเทศอาหรับ หรืออินเดีย ความแตกต่างที่เห็นชัดคือสตรีมุสลิมในอินโดนีเซียไม่ต้องแต่งกายหรือคลุมร่างกายทุกส่วนเหมือนสตรีอาหรับ สำหรับเทศกาลทางศาสนาอิสลามที่สำคัญ ได้แก่
 
- เดือนรอมฎอน (Romdon) คือ เดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอดไม่รับประทานอาหารหรือน้ำ ระหว่างดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตก โดยจะรับประทานอาหารได้หลังดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้ว
 
- วันตรุษอิดุลฟิตริ (Idul Fitri) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฮารีรายา (Hari Raya) หรือวันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันแรกของเดือนสิบในปฏิทินมุสลิมและเป็นวันสิ้นสุดของการถือศีลอด (ประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายนของทุกปี) โดยจะมีพิธีฉลองใหญ่ 2 วัน 2 คืน
 
- วันตรุษอิดุลอัฐฮา (Idul Adha) คืองานเฉลิมฉลองประจำปี ซึ่งตรงกับช่วงการทำพิธีฮัจย์เสร็จสิ้น โดยชาวอินโดนีเซียที่นับถือศาสนาอิสลามจะนิยมทำพิธีฆ่าสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย แพะ แกะ เพื่อให้เนื้อสัตว์แก่คนยากจน
 
 - เทศกาลกาลุงงัน (Galungun) เป็นงานประจำปีของชาวบาหลีเทศกาล 10 วันนี้จัดขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะของเทพเจ้าที่มีต่อวิญญาณร้าย และเชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะมาร่วมงานเฉลิมฉลองนี้ด้วย ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะจัดไม่ตรงกัน ในปี 2554 ตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม และปี 2555 ตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ์
 
- กาซาด้า (Kasada) คืองานประจำปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หรือมีนาคมของทุกปี โดยเป็นการบวงสรวงภูเขาไฟโบรโม ทางตะวันออกของเกาะชวา เพื่อมอบสิ่งของต่างๆ ทั้งอาหาร และเครื่องใช้ต่างๆ ให้แก่ภูเขาไฟ
 
โดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์