หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
กฎระเบียบทางการค้าของฟิลิปปินส์

24 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3191)

ด้านการนำเข้า
ฟิลิปปินส์ห้ามนำเข้าสินค้าหลายประเภท ดังนี้
- สิ่งทอที่ใช้งานมาก่อน
- ยางรถยนต์ใช้แล้ว
- ของเล่นที่มีลักษณะเหมือนอาวุธหรือระเบิด
- ยานพาหนะที่มีพวงมาลัยอยู่ด้านขวา
- ผงซักฟอกที่มีส่วนผสมที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้
- ไดนาไมต์ ดินปืน ระเบิดชนิดต่างๆ รวมถึงชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
- สิ่งพิมพ์ที่มีข้อความอาจก่อให้เกิดการจลาจล ความไม่สงบหรือการต่อต้านรัฐบาล รวมถึงการต่อต้านกฎหมายในประเทศหรือมีลักษณะทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคลในประเทศ
- สิ่งพิมพ์หรือสื่อลามกอนาจารต่างๆ
- ยาเสพติดหรืออุปกรณ์ในการเสพยา
- อุปกรณ์สำหรับการเล่นพนัน
- สลากกินแบ่งหรือตั๋วพนัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลฟิลิปปินส์
- อาหารและยาที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายอาหารและยา
- ฝิ่น กัญชา ใบโคเคน เฮโรอีน หรือสารที่มีฤทธิ์ต่อประสาทชนิดอื่นๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก Dangerous Drugs Board เพื่อใช้ในการแพทย์เท่านั้น
 
ด้านการส่งออก
สินค้าส่งออกประเภทต่อไปนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องก่อน
- สินค้าส่งออกประเทศสังคมนิยมหรือประเทศที่ระบบเศรษฐกิจถูกวางแผนจากรัฐบาลกลาง ได้แก่ อัลบาเนีย ลาว เอธิโอเปีย โมซัมบิก อันโกลา มองโกเลีย เกาหลีเหนือ นิคารากัว ลิเบีย และเมียนมาต้องได้รับ การตรวจสอบจาก Philippine International Trading Corporation (PITC)
- พืช ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Bureau of Plant Industry (BPI)
- สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Bureau of Animal Industry (BAI)
- วัตถุโบราณ สิ่งของที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ต้องได้รับการตรวจสอบจาก National Museum (NM)
- เมล็ดกาแฟ ต้องได้รับการตรวจสอบจาก International Coffee Organization Certifying Agency (ICO-CA) หรือ Department of Trade and Industry (DTI)
- สินแร่ทองแดง ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Board of Investments (BOIX)
- อาวุธยุทโธปกรณ์ กระสุน และระเบิด ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Firearms and Explosives Office (PNP-DILG)
- เครื่องแต่งกายและสิ่งทอ พรมที่ผลิตจากใยสังเคราะห์ เส้นใยของขนสัตว์ไหมพรม ใยสังเคราะห์ รวมทั้งสินค้าที่ผลิตด้วยใยสังเคราะห์หรือใยธรรมชาติ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด ต้องได้รับการตรวจสอบ จาก Garments and Textile Export Board (GTEB)
- ทองคำ ต้องได้รับการตรวจสอบจากธนาคารแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (Bangko Sentral ng Pilipinas : BSP)
- ข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากแปรรูป ต้องได้รับการตรวจสอบจาก National Food Authority (NFA)
- ไม้ซุงและเศษไม้ ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Forest Management Bureau (FMB) หรือ Department of Environment and National Resources (DENR)
- ภาพยนตร์และเครื่องมือที่ใช้เผยแพร่ ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Movie and Television Review and Clarification (MTRCB)
- ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ของฟิลิปปินส์ ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 หมื่นเปโซ ขึ้นไป ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
- วัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสี เป็นส่วนประกอบ ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Philippine Nuclear Research Institute (PNRI)
- น้ำตาลและกากน้ำตาล ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Sugar Regulatory Administration (SRA)
- สัตว์ทุกชนิด ต้องได้รับการตรวจสอบจาก Protected Areas and Wildlife Bureau (PAWB)
 
นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังมีกฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti Dumping Act) กฎหมายปกป้องการนำเข้าสินค้า (Safeguards Measure Act) และกฎหมายห้ามนำเข้ายานพาหนะและชิ้นส่วนที่ถูกใช้งานแล้ว
 
 
 
 
โดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์