หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
Visit of ASEAN – China Broadcasting Personnel to Thailand

23 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1459)

Visit of ASEAN – China Broadcasting Personnel to Thailand Media Forum : Media Convergence, Media Integration, News and Program Production
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ จัดโครงการสื่อมวลชนอาเซียน – จีนเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15 – 19 กันยายน 2558 ภายใต้กองทุนความร่วมมืออาเซียน – จีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจีน กิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ การทัศนศึกษา และการเสวนาวิชาการ
 
โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนด้านสื่อโทรทัศน์อันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายระหว่างสื่อมวลชนด้านโทรทัศน์และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการออกอากาศระหว่างบุคลากรด้านสื่อโทรทัศน์ที่เข้าร่วมโครงการ คณะสื่อมวลชนได้ศึกษาดูงาน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยเยี่ยมชมการออกอากาศรายการสด "เรื่องเล่าเช้านี้” รวมถึงศึกษาเทคนิคการตัดต่อรายการ การควบคุมการออกอากาศด้วยระบบดิจิทัลทีวี รวมถึงการแปลงสัญญาณจากระบบแอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล
 
นอกจากนี้ คณะสื่อมวลชนยังได้เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งใหม่ที่ต่อยอดจากธุรกิจด้านหนังสือพิมพ์ โดยการพัฒนาจุดเด่นด้านการพัฒนาเทคนิคภาพกราฟฟิกเสมือนจริง (Immersive graphics) และในส่วนของกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน คณะสื่อมวลชนได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อศึกษาการพัฒนาแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมและเป็นสาขาแพทย์ทางเลือกที่ได้รับการยอมรับ โดยคณะสื่อมวลชนจะได้นำไปเป็นข้อมูลในการผลิตรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ต่อไป
 
สำหรับกิจกรรมเสวนาวิชาการ (Media Forum) มีหัวข้อเสวนา คือ "การหลอมรวมของสื่อ การยกระดับของสื่อ และการผลิตรายการและรายการข่าว"  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ คุณสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คุณชัยรัตน์ ถมยา บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ดร. รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย ผู้ประกาศ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และมีคุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล ผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์เนชั่น แชแนล เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในประเด็นที่น่าสนใจต่าง ๆได้แก่ การปรับสู่ระบบการแพร่ภาพผ่านระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัย ตอบสนองต่อความสนใจของผู้ชม ความท้าทายในการแข่งขันของตลาดการแพร่ภาพโทรทัศน์ รวมถึงเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในแต่ละประเทศ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านสื่อโทรทัศน์ตามประสบการณ์ทำงานของตนร่วมกับวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ และได้นำไปสู่การเสวนาที่รวบรวมประสบการณ์ด้านสื่อโทรทัศน์จากประเทศต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ร่วมกัน
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์