หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจให้ไทยเป็นฐานผลิตเครื่องจักรกระจายไปยังภูมิภาคอาเซียน

23 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1901)

นายชิโระ ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวว่า นักลงทุนญี่ปุ่นสนใจให้ไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่ และเครื่องจักรความละเอียดสูงใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในไทยเพื่อกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอาเซียนให้มีศักยภาพเทียบเท่าอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ เนื่องจากมองไทยเป็นประเทศศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ขณะเดียวกันญี่ปุ่นสนใจตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมถึงช่วยพัฒนายกระดับบุคลากร เนื่องจากขณะนี้นักลงทุนญี่ปุ่นได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก
 
นอกจากนี้ นายชิโระ กล่าวว่า นักลงทุนญี่ปุ่นพอใจต่อแผนการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ฉบับใหม่ และมาตรการเร่งรัดการลงทุนฉบับเพิ่ม ซึ่งช่วยส่งเสริมการลงทุนและอำนวยความสะดวกมากขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์