หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.วิทยาศาสตร์ฯ แถลงผลสำเร็จความร่วมมือไทย-จีน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

22 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2124)

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร ได้หารือกับ ดร.เฉา เจี้ยนหลิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ เกี่ยวกับความก้าวหน้าในโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ภายใต้กรอบการดำเนินงาน Science and Technology Partnership Program (STEP) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความสำเร็จต่อกัน และพร้อมจะขยายผลความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน วทน. ของทั้งสองประเทศ
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมมือกันส่งเสริม วทน. กันตั้งแต่ปี 2556 ภายใต้กรอบ STEP โดยมีคณะกรรมการร่วมและคณะทำงานเป็นกลไกในการดำเนินงาน 4 โครงการ ซึ่งภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ได้สร้างความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน ซึ่งมีศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้ดำเนินการฝ่ายไทย
 
ศูนย์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงาน สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยระหว่างประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีผลสำเร็จไปแล้วหลายด้าน เช่น การจัดฝึกอบรมผู้จัดการเทคโนโลยี การเจรจาธุรกิจ และนำผู้ประกอบการไทยไปร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและเทคโนโลยี โดยมีธุรกิจข้าวและเมล็ดพันธุ์เป็นหลัก สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับไทยเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ยังมีแผนที่จะเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากประเทศจีนมาแสดงในมหกรรมวิทยาศาสตร์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้
 
ดร.พิเชฐ กล่าวต่อว่า ความร่วมมือที่ 2 เป็นโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมเพื่อวิจัยและพัฒนาสาขาที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจร่วมกัน ซึ่งทั้งสองประเทศได้เริ่มดำเนินการเรื่องเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง โดยมี สวทช. และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้ดำเนินการฝ่ายไทยในการจัดฝึกอบรมวิศวกรด้านระบบการทดสอบการสั่นสะเทือนไปแล้ว และมีแผนที่จะดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับควบคุมรถไฟความเร็วสูงต่อไป
 
ความร่วมมือที่ 3 เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ที่มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) เป็นผู้ดำเนินการฝ่ายไทย ซึ่งจีนได้สนับสนุนให้ทุนนักวิจัยไทยได้ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียนแล้ว และมีแผนที่จะร่วมมือด้านการประกอบการธุรกิจใหม่รวมถึงด้านนโยบาย วทน. ร่วมกันต่อไป
 
และความร่วมมือสุดท้ายเป็นโครงการระบบการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลดาวเทียมสำรวจ โดยมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างกันในสาขาต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อมและการป้องกันภัยพิบัติ ซึ่งได้มีการจัดฝึกอบรมเรื่องข้อมูลดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมดาวเทียมพร้อมซอฟท์แวร์ที่จิสด้าแล้ว และจะขยายผลความร่วมมือเพื่อดูแลการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์