หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ระบบการชำระเงินของอาเซียน

21 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 3114)

ระบบการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ สะดวกในการใช้สำหรับประชาชนและธุรกิจ รวมถึงราคาที่สมเหตุสมผลที่เชื่อมโยงกันในอาเซียน ถือเป็นบทบาทสำคัญของภาคการเงินที่จะส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
 
ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกลางอินโดนีเซียจึงได้มีกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการชำระเงินของอาเซียน โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีมาตรฐานด้านระบบการชำระเงินที่เป็นสากลร่วมกัน โดยแต่ละประเทศจะต้องเตรียมความพร้อมของระบบการชำระเงินของตัวเองให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบการชำระเงินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้โดยสะดวก มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับธุรกรรมการเงินระหว่างด้านต่างๆ ในระยะต่อไปจะเป็นการสานต่อการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างอาเซียนกับภายนอกภูมิภาค
 
ในส่วนของประเทศไทย ระบบการชำระเงินมีการพัฒนาไปค่อนข้างมาก โดยปัจจุบันมีบริการที่สามารถรองรับการชำระเงินในธุรกรรมการค้า การลงทุน และชำระเงินรายย่อยได้ดีพอสมควร
 
สำหรับการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินกับต่างประเทศก็สามารถดำเนินการผ่านระบบ Correspondent Banking และมีการเชื่อมโยงกับระบบ ATM ASEANPay ซึ่ง National ITMX ได้ดำเนินการเชื่อมโยงระบบ ATM ของไทยกับมาเลเซียแล้ว และในระยะต่อไปจะขยายการเชื่อมโยงระบบ ATM ให้ครอบคลุมประเทศอื่นๆ ในอาเซียนด้วย
 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบการชำระเงินของไทยมีบริการที่พร้อมระดับหนึ่งในการที่จะรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอาเซียนที่มีแนวโน้มขยายตัวและเชื่อมโยงกันมากขึ้น
 
อย่างไรก็ตาม การที่จะพัฒนาระบบการชำระเงินของไทยให้เกิดความเชื่อมโยงและรองรับกิจกรรมการค้า การลงทุน กับประเทศอาเซียนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยที่ยังคงนิยมการใช้เงินสดในการชำระเงินในขณะที่ประเทศอื่นได้หันไปใช้การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้นแล้ว
 
ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เข้าถึงได้ง่าย ในต้นทุนที่เหมาะสม และมีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์