หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
บีโอไออนุมัติส่งเสริมการลงทุน พร้อมออกมาตรการเร่งรัดการลงทุนเว้นภาษีเพิ่มอีก 1 - 2 ปี

21 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1661)

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการในกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 17 โครงการ เงินลงทุนทั้งสิ้นรวม 78,181.84 ล้านบาท ประกอบด้วยกิจการในกลุ่มกิจการด้านการเกษตร กิจการกลุ่มโลหะ และอุตสาหกรรมยานยนต์ กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าชธรรมชาติและสายการบิน โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดการใช้วัตถุดิบในประเทศรวมมูลค่า 28,887.44 ล้านบาท
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้บีโอไอออกมาตรการเร่งรัดการลงทุนในปี 2558 – 2559 และกำหนดให้มีผลครอบคลุมโครงการลงทุนที่ยื่นขอรับส่งเสริมตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึงสิ้นปี 2559 และต้องเริ่มดำเนินการจริงทั้งการผลิตหรือการให้บริการภายในสิ้นปี 2560 โดยโครงการที่ลงทุนจริงและเริ่มดำเนินการภายในสิ้นปี 2560 ตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 
1. กิจการที่ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 2 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี หรือหากเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้น 8 ปีอยู่แล้วให้ได้รับลดหย่อนร้อยละ 50 อีก 5 ปี (ในปีที่ 9 - 13)
 
2. กลุ่มกิจการที่ตั้งนอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 1 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์