หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
จีนนำร่องแรลลี่ท่องเที่ยว เส้นทางเศรษฐกิจ สี่แยกอินโดจีน

14 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1609)

โดย...ชินวัฒน์ สิงหะ

จุดเชื่อมโยงจากจีนตอนใต้ ผ่านประเทศลาว เข้าสู่ประเทศไทยทางด่านภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ จนถึงสี่แยกอินโดจีนที่ จ.พิษณุโลก และมุ่งสู่ตะวันตก ออกสู่ประเทศเมียนมาที่ด่านแม่สอด จ.ตาก คือเส้นทางเศรษฐกิจ ทั้งการค้า การลงทุน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก รวมทั้งเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง 4 ประเทศ คือยุทธศาสตร์สำคัญที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กำลังเร่งผลักดัน
 
ล่าสุดการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านเส้นทางสายนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณะแรลลี่จากมณฑลกว่างซีจ้วงหรือที่นิยมเรียกกันว่า กวางสี ประเทศจีน นำโดย เฉินลี่จี หัวหน้าฝ่ายกีฬามณฑลกวางสี นำข้าราชการ นักธุรกิจ คณะสื่อมวลชนจากมณฑลกวางสี เดินทางโดยรถยนต์จากเมืองหนานหนิงเมื่อวันที่ 7 ก.ย.58 ด้วยรถยนต์จำนวน 30 คัน ผู้ร่วมเดินทาง 80 คน ผ่านประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และเข้าสู่ประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 58
 
นายฐิติ วิศวชัยวัฒน์ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เปิดเผยว่า การเดินทางมายัง จ.พิษณุโลก โดยคณะแรลลี่จากมณฑลกวางสีครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการเปิดเส้นทางกระชับความสัมพันธ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศจีน ไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน "คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนของ จ.พิษณุโลก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องบนเส้นทางภูดู่-สี่แยกอินโดจีน-เมาะลำไย นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ได้เริ่มมิตรภาพกับคณะผู้เดินทางทางจากมณฑลกวางสี”
 
นายฐิติ บอกอีกว่า กลุ่มภาคเหนือตอนล่างและมณฑลกวางสี มีความร่วมมือกันมานานแล้ว โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษา "มีนักศึกษาจีนจากมณฑลกวางสีประมาณ 4,000 คน ได้เข้าเรียนศึกษาภาษาไทย ขณะที่ประเทศไทยเองโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ก็มีนักศึกษาจากจีนมาศึกษาจำนวนหนึ่ง เป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียน”
 
นายฐิติ คาดหวังว่าความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจสายนี้ต่อไปในอนาคตย่อมเป็นโอกาสอันดี ซึ่งไม่เพียงแต่เศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง แต่คณะแรลลี่จากจีนยังเตรียมเดินทางล่องใต้ต่อไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นโอกาสของภูมิภาค
 
 
credit : posttoday

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์