หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 7

14 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1539)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามรับรองบันทึกการประชุมร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 11 – 12 กันยายน  ณ โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ 

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงผลการศึกษา สำรวจ ออกแบบและก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ขนาดรางมาตรฐาน ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ – แก่งคอย ระยะทาง 133 กิโลเมตร และช่วงที่ 3 แก่งคอย – นครราชสีมา ระยะทาง 138.5 กิโลเมตร ซึ่งทางฝ่ายจีนได้ส่งเอกสารผลการศึกษาฯ เบื้องต้นให้แก่ฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 โดยมีประเด็นหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการศึกษาแผนการเดินรถเพื่อการขนส่งสินค้า ขนส่งผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ รูปแบบความร่วมมือในการดำเนินโครงการแบบ EPC (Engineering Procurement and Construction) รูปแบบการลงทุน แหล่งเงิน และอัตราดอกเบี้ย และการหารือถึงความเป็นไปได้ในการประชุมร่วม 3 ฝ่าย ระหว่างไทย ลาว จีน เพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ ทั้ง 3 ประเทศให้สมบูรณ์

สำหรับแผนการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ – แก่งคอย และช่วงที่ 3 แก่งคอย – นครราชสีมา จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นั้น จะมีการพิจารณาปรับแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับผลการศึกษา สำรวจ ออกแบบและก่อสร้าง เส้นทาง ช่วงที่ 2 แก่งคอย – มาบตาพุด และช่วงที่ 4 นครราชสีมา – หนองคาย ซึ่งคาดว่า ฝ่ายจีนจะสามารถส่งผลการศึกษาฯ ได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2558 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์