หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เดินรถโดยสารช่องจอม-เสียมราฐ เปิดประตูสุรินทร์สู่อาเซียน

11 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2052)

นายสันติชัย คงเถลิงศิริวัฒนา ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ชินรุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดการเดินรถปรับอากาศเพื่อการท่องเที่ยว สุรินทร์-เสียมราฐ ซึ่งเป็นที่ตั้งของนครวัด นครธม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกัมพูชา โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 3 ชั่วโมง
 
การเดินรถปรับอากาศนี้เป็นการร่วมทุนระหว่างนักธุรกิจไทยและกัมพูชา เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยค่าโดยสาร จะคิดอัตราคนละ 350 บาทต่อเที่ยว  สามารถซื้อตั๋วได้ที่ตลาดอาเซียน ใกล้ด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม
 
ส่วนเวลาการเดินทาง รถจะออกจากด่านช่องจอม วันละ 3 เที่ยว คือ เที่ยวเวลา 08.00 น. 09.30 น. และเที่ยวสุดท้าย 15.00 น. ขณะที่รถจากเสียมราฐเที่ยวแรกเวลา 05.00 น. เที่ยวต่อมา 06.00 น. และเที่ยวสุดท้าย 14.00 น.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์