หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.พาณิชย์ เเจงนโยบายหอการค้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน

11 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1514)

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้บรรยายพิเศษ "บทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ" ให้กับคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย ซึ่งได้มีการชี้แจงถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกัน คือ การสร้างความเข้มแข็งของตลาดภายในประเทศ การพัฒนาการค้าชายแดนให้ได้ตามเป้าหมายของหอการค้าไทยที่ 2 ล้านล้านบาท ในปี 2560
 
การเจาะตลาดอาเซียน ซึ่งรัฐบาลได้เน้นเป็น 3 กลุ่ม ตามศักยภาพในแต่ละด้าน ประกอบด้วย กลุ่ม CLMV กลุ่มมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน กลุ่มสุดท้าย คือ สิงคโปร์
 
นอกจากนี้ รัฐบาลได้เน้นย้ำให้ภาคเอกชนสนับสนุนการสร้างสังคมผู้ประกอบการทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งในส่วนของหอการค้าไทยเองก็มีแนวทางในการพัฒนาที่ใกล้เคียงกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์