หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
ข้อน่ารู้บางประการเกี่ยวกับตลาดอินโดนีเซีย

9 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2752)

กลุ่มผู้ซื้อสำคัญ
แม้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อคนของอินโดนีเซียจะค่อนข้างต่ำ แต่ก็มีกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูงประมาณร้อยละ 10-15 ของประชากรทั้งหมด หรือราว 20-30 ล้านคน ซึ่งนับเป็นจำนวนไม่น้อยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน
 
ความนิยมสินค้า
คนที่มีรายได้ระดับกลางและสูงขึ้นไป มีความนิยมบริโภคสินค้าผลิตจากต่างประเทศ สำหรับสินค้าไทยถือว่าเป็นสินค้าที่มีภาพลักษณ์อยู่ในระดับดี คุณภาพสูง โดยเฉพาะผลไม้ไทย ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ ทุเรียนหมอนทอง รองลงมา ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ น้ำตาล ผลไม้อื่นๆ ชมพู่ ทับทิม ลำไย มะม่วงเขียวเสวย น้อยหน่า รวมถึงรถจักรยานยนต์ไทย เป็นที่นิยมของชาวอินโดนีเซียมากกว่ารถจักรยานยนต์ที่นำเข้าจากจีน แม้ราคาของไทยจะสูงกว่าจีนถึง 2 เท่าตัว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอินโดนีเซียนิยมนำเข้าชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ของไทยเพื่อนำไปประกอบเป็นจักรยานยนต์มากขึ้น
 
รูปแบบสินค้า
ปัจจุบันสินค้าในตลาดอินโดนีเซียทั้งสินค้าที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศมีรูปแบบหีบห่อหลากหลาย สวยงาม สะดวกและทันสมัย โดยหน่วยงานอาหารและยาอินโดนีเซียกำหนดให้บรรจุภัณฑ์สินค้าอาหาร มีฉลากแสดงรายละเอียดสินค้า ส่วนประกอบ คุณค่าทางโภชนาการ รวมไปถึงวันเวลาผลิตและหมดอายุ ขณะที่สินค้าอาหารที่ได้รับเครื่องหมายฮาลาล จะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการเลือกซื้อของผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมเคร่งครัด นอกจากนั้น คนอินโดนีเซียยังนิยมบริโภคอาหารรสจัด มีเครื่องเทศมาก คนมุสลิมไม่นิยมบริโภคอาหารทะเล เนื่องจากเป็นสัตว์ไม่มีเลือด อาหารทะเลจึงจำหน่ายได้เฉพาะในกลุ่มชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนและนักธุรกิจต่างชาติ
 
ราคาสินค้า
เมื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดอินโดนีเซียแล้วส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าประเทศไทย โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหาร เนื่องจากต้นทุนด้านการขนส่งอันเป็นผลจากความไม่เพียงพอของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทำให้ค่าครองชีพค่อนข้างสูง
 
ดังนั้น อินโดนีเซียจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการขยายธุรกิจ เนื่องจากเป็นประเทศกว้างใหญ่ มีทรัพยากรจำนวนมาก รวมถึงมีตลาดขนาดใหญ่ ขณะที่ไทยมีข้อจำกัดในด้านวัตถุดิบและแรงงาน
 
 
โดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์