หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ธุรกิจบริการมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างไร

9 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 13551)

ธุรกิจการค้าบริการมีความแตกต่างจากการค้าสินค้า ธุรกิจการค้าบริการมีความหลากหลายในรูปแบบและวิธีการใช้บริการต่อผู้บริโภค และบริการบางประเภทยังเป็นต้นทุนของสินค้า รวมทั้งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ยิ่งเศรษฐกิจมีการพัฒนามากขึ้นเท่าไร ภาคบริการจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นไปเป็นลำดับ ในประเทศพัฒนาแล้วภาคบริการมักจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงกว่าภาคเกษตร/อุตสาหกรรม เช่น EU มีภาคบริการร้อยละ 72.8 ของ GDP ในขณะที่ สหรัฐฯ มีภาคบริการร้อยละ 76.9 ของ GDP และญี่ปุ่นร้อยละ 76.5 สำหรับไทยมีภาคบริการอยู่ที่ร้อยละ 45.1 (ที่มา : World Economic Outlook Database, April 2553) ธุรกิจบริการที่อยู่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานอย่างบริการสุขภาพ การศึกษา บริการสื่อสารโทรคมนาคม และบริการขนส่งโลจิสติกส์ มีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศ นอกจากนี้ บริการในกลุ่มที่สำคัญที่ไปเสริมสร้างธุรกิจหรือรายได้และช่วยต่อยอดเพิ่มมูลค่าของบริการให้สูงขึ้น เช่น ธุรกิจบันเทิง โสตทัศน์ ท่องเที่ยว สุขภาพ ความงาม และวิชาชีพ เป็นต้น
 
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์