หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานลุ่มน้ำโขง CLMTV

7 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1684)

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงผลการประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน (Ministerial Conference on Labour Cooperation in CLMTV ) ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ว่า วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อกระชับความร่วมมือทางด้านแรงงานใน 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันในกรอบกว้างๆ ว่าแต่ละประเทศจะมีความร่วมมือด้านแรงงานกันอย่างไรบ้าง เช่น การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ซึ่งคณะทำงานในระดับเจ้าหน้าที่จะได้คุยกันในรายละเอียดอีกครั้ง
 
อย่างไรก็ตาม การประชุมดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จ แต่ละประเทศแสดงความพร้อมให้ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน สำหรับเรื่องการเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติ จะมีการพิสูจน์สัญชาติตั้งแต่ประเทศต้นทางก่อนถึงประเทศไทยเพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าทำงานได้ทันทีและได้รับสิทธิตามหลักสากล
 
สำหรับการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 ลักษณะ คือ ไปเช้า-เย็นกลับ ตามฤดูกาลและรายปี จะมีการจัดระเบียบให้แรงงานสามารถเข้า-ออกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ทั้ง 5 ประเทศจะเดินไปด้วยกัน รู้ปัญหาซึ่งกันและกัน รู้ว่าแต่ละประเทศจะดำเนินการอย่างไร รวมทั้งสร้างความเข้าใจว่าแต่ละประเทศจะแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง ซึ่งบางประเทศเป็นทั้งผู้รับ-และผู้ส่งแรงงานต่างด้าว ทั้ง 5 ประเทศจะได้หารือกันในทุกๆ เรื่องเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
 
ส่วนเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้านครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งจะต้องเสนอรัฐบาลของทางการเวียดนามพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์