หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ทีเส็บหนุนรัฐแจ้งเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษปั้นไมซ์ในประเทศ - CLMV

4 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 1841)

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทีเส็บได้หันมาให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้วยการประชาสัมพันธ์ตลาดไมซ์ในประเทศ (Domestic MICE) ที่อยู่ในกลุ่มประเทศ CLMV หรือ GMS MICE โดยขณะนี้ได้มุ่งไปในเรื่องของการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นตามแผนที่รัฐบาลต้องการผลักดันพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยทิศทางการดำเนินงานดังกล่าวนี้ทีเส็บมีแผนจะทำให้เข้มข้นยิ่งขึ้นอีกในปี 2559 เพื่อสร้างธุรกิจไมซ์ของประเทศให้มีความเข้มแข็ง และเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดึงความเชื่อมั่นของตลาดไมซ์ในต่างประเทศให้เข้ามาจัดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย
 
สำหรับปีนี้ทางทีเส็บได้ให้การสนับสนุน Domestic MICE ของรัฐบาลรวม 3 งานหลัก ประกอบด้วย
1. งานประชุมโครงการนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลาไย เรื่อง "ภูดู่ ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส" ซึ่งเป็นงานสัมมนาระดับนานาชาติในกลุ่มประเทศ CLMV โดยหอการค้า 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง คือ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และตาก ซึ่งจัดไปแล้วระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
2. งาน "ล้านนา เอ็กซ์โป" เป็นการจัดงานแสดงสินค้าของกลุ่มจังหวัดล้านนาในภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 4 - 13 กันยายน 2558 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา หรือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ และ
 
3. งาน "แม่สอด เอ็กซ์โป" เป็นงานเอ็กซ์โปที่เน้นเรื่องของเศรษฐกิจชายแดน ระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน 2558 ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก งานนี้มีผู้ประกอบการ จาก 18 ประเทศ มาร่วมงาน พร้อมทั้งส่งตัวแทนเข้าร่วมงานอีกจานวนหนึ่งด้วย
 
"ในปีหน้าเราจะเดินหน้านโยบายนี้อย่างเต็มที่ โดยทั้ง 3 งาน ที่ได้จัดขึ้นในปีนี้ก็ยังมีแผนจัดอีกในปีหน้า และเตรียมขยายไปยังเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก อาทิ สระแก้ว มุกดาหาร สะเดา ทวาย ฯลฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละพื้นที่เป็นหลัก ใครพร้อมก่อนเราก็พร้อมจะสนับสนุนให้เกิดก่อน" นายนพรัตน์กล่าว
 
นายนพรัตน์กล่าวต่อไปว่า สำหรับกลยุทธ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการประชุมต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจการประชุมนานาชาติ (Conventions) การประชุมองค์กร (Meetings) และการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล (Incentives) นั้นจะมุ่งขับเคลื่อนตลาดผ่าน 3 แคมเปญตลอดปี ประกอบด้วย
- ออกแคมเปญ "วิสิทเตอร์ โปรโมชั่น อาเซียน พลัส ซิกส์" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยจะให้การสนับสนุนผู้จัดงานในการทำกิจกรรมตลาดเพื่อดึงผู้ร่วมประชุมชาวต่างชาติเข้าร่วมงานที่จัดในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นกลุ่มขนาด 300 คนขึ้นไป และมุ่งเพิ่มสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มประเทศ ASEAN+6
 
- แคมเปญ "ไทยแลนด์ คอนเนคต์...คอนเนคต์ บียอนด์ เดอะ แคปิตอล...ฟลาย ทู เอ็กซ์พลอร์ อาวเออร์ ไดเวอร์ส เดสติเนชั่น" เน้นให้การสนับสนุนกลุ่มคอร์ปอเรตต่างประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเดินทางเข้ามาจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดประชุมในเมืองไมซ์ซิตี้ผ่านการสนับสนุนทางด้านงบประมาณภายใต้เงื่อนไขต้องใช้บริการบินในประเทศโดยสายการบินที่เป็นพันธมิตรทางการตลาดกับทีเส็บ กำหนดการเดินทางระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2559 และ
 
- แคมเปญ "ไทยแลนด์ บิ๊ก แต๊งส์ !" มอบข้อเสนอให้กับกลุ่มคอร์ปอเรตต่างประเทศที่เข้ามาจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทยเพื่อดึงดูดให้กลุ่มการประชุมขนาดใหญ่ หรือเมกะอีเวนต์ เข้ามาจัดประชุมในเมืองไทยมากยิ่งขึ้นผ่านการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ โดยกำหนดการเดินทางระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2559
 
นายนพรัตน์ยังกล่าวถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการประชุมในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - มิถุนายน 2558) ด้วยว่า มีจำนวนนักเดินทางรวมทั้งสิ้น 586,468 คน สร้างรายได้ 51,592 ล้านบาท และคาดว่ามูลค่ารวมในปี 2558 นี้จะไปตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยจำนวนนักเดินทาง 845,900 คน สร้างรายได้ 89,780 ล้านบาท รวมถึงเป้าหมายอุตสาหกรรมไมซ์ในภาพรวมโดยคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะมีโอกาสต้อนรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ จำนวน 1,036,300 คน คิดเป็นรายได้ 106,780 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายอุตสาหกรรมไมซ์ในปี 2559 นั้น นายนพรัตน์กล่าวว่า ทีเส็บตั้งเป้าจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่ 1,060,000 คน สร้างรายได้ 92,000 ล้านบาท
 
 
 
ที่มา :  ประชาชาติธุรกิจ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์