หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ภายใต้ AEC สินค้าของไทยจะได้รับสิทธิทางภาษีอย่างไร

3 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2608)

ไทยจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
(1) สิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ลดภาษีสินค้าปกติให้ไทยเหลือร้อยละ 0
- กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม จะลดภาษีสินค้าปกติให้ไทยเหลือร้อยละ 0 ในวันที่ 1 มกราคม 2558
 
(2) สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี
- บรูไนฯ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีให้แก่สินค้าที่นำเข้าจากไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553
- ฟิลิปปินส์ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีให้แก่สินค้าที่นำเข้าจากไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
- สำหรับกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนามจะยกเลิกอุปสรรคทางที่มิใช่ภาษีให้แก่สินค้าที่นำเข้าจากไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์