หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ศุลกากร และของต้องห้ามในการนำเข้าฟิลิปปินส์

3 กันยายน 2015

ศุลกากรและของต้องห้ามในการนำเข้าผู้เดินทางเข้าฟิลิปปินส์จะได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้าสำหรับของใช้ส่วนตัว ดังนี้
 
- เครื่องทองรูปพรรณ มีปริมาณพอสมควรแก่ฐานะ
- บุหรี่ 200 มวน หรือ ซิการ์ 50 มวน หรือ ยาเส้น 250 กรัม
- สุรา หรือเหล้าองุ่น คนละ 2 ลิตร
- ยา และเครื่องสำอางที่เป็นของใช้ส่วนตัว
- กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นของใช้ส่วนตัว
 
 
ของต้องห้ามในการนำเข้า คือ อาวุธทุกชนิด เช่น วัตถุระเบิด ปืน กระสุนปืน ยาเสพติด อุปกรณ์และสิ่งพิมพ์ลามก
ของต้องห้ามในการนำออกจากฟิลิปปินส์ คือ ปะการัง และเปลือกหอยบางชนิด ประเทศฟิลิปปินส์มีหอยพันธุ์ต่าง ๆ มากกว่า 12,000 ชนิด เปลือกหอยหายากและราคาแพงที่สุดในโลกมีชื่อเรียกว่า "หอยเต้าปูน แห่งท้องทะเล” หรือ "Glory of the Sea”
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์