หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
AMEICC ย่อมาจาก...

1 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2457)
 
AMEICC  ย่อมาจาก  AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee
 
หมายถึง คณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาเซียนและญี่ปุ่น จัดตั้งขึ้นเมื่อการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 โดยจัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2541 ณ กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนและรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นด้านสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
 
ปัจจุบัน ได้มีการหารือแนวทางในการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจและปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคร่วมกัน โดยเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในอาเซียน ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ทั้งการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาด้านต่าง ๆ แก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์