หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ธนาคารแห่งประเทศไทยลงนามร่วมธนาคารกลางมาเลย์ใช้ 'บาท-ริงกิต' สื่อกลางการค้า

31 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2295)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และนางเซติ อัคตาร์ อาซิซ ผู้ว่าการธนาคารกลางมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia) ได้เป็นตัวแทนร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการชำระธุรกรรมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ นับเป็นธนาคารกลางคู่แรกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างมาเลเซียและไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
การจัดตั้งกลไกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างมาเลเซียและไทย โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแสดงถึงความตั้งใจของทั้งสองธนาคารกลางในการร่วมมือสนับสนุนการใช้เงินสกุลริงกิตและเงินบาทเพื่อเป็นสื่อกลางในการชำระธุรกรรม การค้าและการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการใช้เงินสกุลที่สามในการชำระธุรกรรมระหว่างประเทศ รวมถึงจะช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกรรมของภาคธุรกิจด้วย ฉะนั้น ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวทาง ธปท.และธนาคารกลางมาเลเซียจะเร่งหารือขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในรายละเอียดต่อไป
 
ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า ความร่วมมือในระดับทวิภาคีนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงความตั้งใจร่วมกันในการสนับสนุนการใช้สกุลเงินท้องถิ่นเพื่อการชำระธุรกรรมการค้าและการลงทุนในประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนในภูมิภาคอีกด้วย
 
ด้านผู้ว่าการธนาคารกลางมาเลเซีย กล่าวว่า การจัดตั้งกลไกดังกล่าวจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคอาเซียนที่แน่นแฟ้นขึ้น และจะช่วยเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างมาเลเซียและไทย รวมทั้งสนับสนุนความเชื่อมโยงและพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในระยะต่อไป
 
สำหรับประเทศมาเลเซียนับเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียน มีตัวเลขดุลการค้า 18.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 และมีการลงทุนระหว่างกันที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการเนื่องจากจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของเงินดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นสกุลเงินหลักได้ พร้อมกันนี้ยังช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้เงินสกุลท้องถิ่นมากขึ้นทำให้เพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซียด้วย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์