หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
องค์กรรายสาขาของอาเซียนใดที่รับผิดชอบด้าน SME

27 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2486)

คณะทำงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียน (ASEAN SME Working Group : SMEWG) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลภาพรวมการพัฒนาและความร่วมมือด้าน SME ในอาเซียน โดย SMEWG ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่กำกับดูแลด้าน SME ของประเทศสมาชิกอาเซียน
 
ทั้งนี้ SMEWG ได้กำหนดนโยบาย โครงการและกิจกรรมต่างๆ และเป็นเวทีหารือและประสานงานความร่วมมือด้าน SME ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อประเมินสถานะของ SME ในประเทศอาเซียน โดยใช้หลายแนวทาง เช่น การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร การอำนวยความสะดวก และความคิดริเริ่มข้ามพรมแดนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา SME ภายใต้การดำเนินงานการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียนไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์