หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย ลาว เวียดนาม จับมือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสามเหลี่ยมมรดกโลก

26 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1723)

จังหวัดอุดรธานีจัดฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2558 โดยมีบุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการจากทั้ง 3 ประเทศ เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 40 คน
 
สำหรับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวหรือ HRD เป็นหนึ่งในหัวข้อตามแผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวสามเหลี่ยมมรดกโลก 3 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี แขวงหลวงพระบาง และฮาลองเบย์ จังหวัดกวางนิงห์ ประจำปี 2557 - 2558 วิสัยทัศน์สู่ปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ และเป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมกัน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์