หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียน-อินเดีย เร่งเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

26 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2497)

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้มีการประกาศการมีผลบังคับใช้ของความตกลงการค้าบริการและการลงทุนอาเซียน-อินเดียสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และเห็นพ้องให้มีการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อินเดียและอาเซียนได้มีการลงนามความตกลงการค้าบริการและการลงทุนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับอินเดียและประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศที่ได้ให้สัตยาบันความตกลงแล้ว ทั้งนี้ ความตกลงการค้าบริการจะมีผลบังคับใช้สำหรับประเทศลาวด้วย ซึ่งการประกาศการมีผลบังคับใช้ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของอาเซียนและอินเดียอีกก้าวหนึ่งในการขยายการค้าบริการและการลงทุนระหว่างอาเซียนและอินเดียให้มากขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีอินเดียและอาเซียนเชื่อมั่นว่าการมีผลบังคับใช้ของความตกลงทั้งสองจะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดียยังเห็นพ้องให้มีการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย ซึ่งมีการลงนามมาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อให้ความตกลงสอดคล้องกับการทำการค้าในปัจจุบันและอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งรัฐมนตรีได้เห็นชอบขอบเขตการทบทวนให้ครอบคลุมเรื่อง
(1) การปฏิบัติตามพันธกรณี
(2) มาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า
(3) การเปิดเสรีสินค้าโดยคำนึงถึงการเจรจาระหว่างอาเซียนและอินเดียในเวทีอื่น
(4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้า
(5) การสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย
 
โดยได้มอบหมายคณะกรรมการเจรจาการค้าอาเซียน-อินเดียประชุมโดยเร็วเพื่อดำเนินการทบทวนความตกลงดังกล่าว ที่ประชุมยังสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์การค้าและการลงทุนอาเซียน - อินเดีย (ASEAN-India Trade and Investment Centre : AITIC) เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนและอินเดีย
 
ทั้งนี้ ในปี 2557 การค้าระหว่างอาเซียนและอินเดียมีมูลค่า 6.77 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งอินเดียถือเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 7 ของอาเซียน นอกจากนี้ การลงทุนโดยตรงจากอินเดียสู่อาเซียนมีมูลค่า 0.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ อินเดียเป็นผู้ลงทุนสำคัญอันดับที่ 8 ของอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์