หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมเดินหน้าร่วมกับอาเซียนขยายความร่วมมือเศรษฐกิจ

25 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2611)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยได้ร่วมประชุม RCEP ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยได้ให้ความสำคัญที่จะขับเคลื่อนกลไกความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับ 3 ประเทศคู่ค้าหลัก คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ไทยมีบทบาทนำในฐานะประเทศผู้ประสานงาน และขับเคลื่อนการเจรจายกระชับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ซึ่งครอบคลุมประเด็นการเจรจาการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และกฎถิ่นกำเนิดสินค้า เป็นต้น ซึ่งตั้งเป้าให้มีข้อสรุปในปี 2558
 
ขณะนี้อาเซียนและจีนเดินหน้าการเจรจาอย่างเข้มข้นเพื่อให้สามารถรายงานความคืบหน้าการเจรจาต่อผู้นำอาเซียน-จีน โดยอาจจะมีการลงนามในผลการเจรจายกระดับฯ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ในขณะที่การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่นจะเน้นการเจรจาจัดทำข้อบทด้านการค้าบริการ และข้อบทด้านการลงทุน และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-เกาหลีใต้ จะมีการลงนามในพิธีสารฉบับที่สามเพื่อแก้ไขความตกลงด้านการค้าสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์