หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงแรงงานพร้อมจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแรงงานกับประเทศ CLMTV

25 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1503)

นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานจะจัดประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม (CLMTV) ระหว่างวันที่ 2- 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี เพื่อสร้างความร่วมมือและสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการประสานความร่วมมือด้านการจัดระเบียบแรงงานโยกย้ายถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะเป็นการสร้างกลไกป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกลุ่มประเทศให้ยั่งยืน พร้อมเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ด้านแรงงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแรงงานระดับภูมิภาคในอนาคตต่อไป
 
การจัดประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน (Ministerial Conference on Labour Cooperation in CLMTV) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และส่งเสริมให้มีการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อทำงานในประเทศไทย โดย Theme ของการประชุม คือ Enhancing Labour Cooperation on Migration for Employment in CLMTV

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์