หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ความตกลงเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติ ของตำรวจอาเซียน

24 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4072)

ตำรวจได้ผลักดันอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมให้เป็นหนึ่งในอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ตำรวจอาเซียนควรให้ความสำคัญ จนในที่สุดอาชญากรรมนี้ได้กลายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ใน กรอบของตำรวจอาเซียนที่จะต้องพิจารณาหาแนวทางป้องกันปราบปรามต่อไป เฉกเช่นเดียวกับอาชญากรรมที่สำคัญอื่นๆ เช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 
นอกจากนี้ยังได้ผลักดันให้การดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการริเริ่มของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในสมัยการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่ 33 เกิดการประสานงานอย่างมีเครือข่ายที่เข้มแข็งขึ้นระหว่างตำรวจอาเซียนด้วยกัน ซึ่งแนวคิดนี้ได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง แสดงหาความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ตามประเภทอาชญากรรมที่สำคัญ ดังนี้
 
1.การลักลอบค้ายาเสพติด
2.การก่อการร้าย
3.การลักลอบค้าอาวุธ
4.การค้ามนุษย์
5.ฉ้อโกงทางทะเล
6.อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ความผิดเกี่ยวกับธนาคาร และการปลอมแปลงบัตรเครดิต 7.อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
8.การปลอมแปลงเอกสารเดินทาง
9.การฉ้อโกงระหว่างประเทศ
10.อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม)
 
 
 
 
 
โดย ศูนย์อำนวยการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์