หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ไทยได้ประโยชน์อะไรจากการเปิดตลาดบริการภายใต้อาเซียน

24 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2933)

ในด้านสิทธิประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ คือ สมาชิกอาเซียนทุกประเทศต้องผูกพันเปิดตลาดบริการให้ไทยด้วยเช่นกัน โดยมีระดับของการผูกพันเปิดตลาดไม่น้อยไปกว่าระดับการเปิดตลาดของไทย ซึ่งผู้ประกอบการไทย ก็จะสามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจบริการตามที่สมาชิกอาเซียนได้ผูกพันไว้ในตารางข้อผูกพัน โดยการลงทุนของไทยจะได้รับการปฏิบัติจากรัฐบาลของสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการลดความเข้มงวดในการใช้มาตรการและกฎระเบียบต่างๆ ต่อการลงทุนของไทยด้วย นอกจากนี้ไทยจะได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องของ การดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศ และยังเป็นการส่งสัญญาณด้านบรรยากาศการลงทุนที่ดีต่อประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนด้วย ข้อผูกพันของไทยได้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการของภาครัฐในการเปิดให้มีการลงทุนจากต่างประเทศภายใต้ข้อผูกพันเป็นลายลักษณ์อักษร มีความโปร่งใสและชัดเจน ซึ่งจะสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุน
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์