หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ตารางข้อผูกพันการค้าบริการในอาเซียน คืออะไร

24 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3462)

ตารางข้อผูกพันการค้าบริการ (Schedule of specific commitment) หรือเรียกว่าข้อผูกพันการค้าบริการ ที่ทุกสมาชิกอาเซียนจะต้องจัดทำขึ้น เป็นเอกสารข้อผูกพันที่มีการระบุสาขาบริการที่มีการเปิดตลาดหรือเปิดเสรีในเอกสารเดียวกันนี้สมาชิกสามารถระบุมาตรการหรือข้อจำกัดที่ต้องการใช้ปฏิบัติกับผู้ให้บริการต่างชาติได้ แต่การสงวนมาตรการนั้นต้องได้รับการยินยอมจากอาเซียนก่อน
 
การผูกพันเปิดตลาดนี้ สมาชิกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อผูกพันของตนไปในทางที่เป็นข้อจำกัดที่เข้มงวดกว่าที่ผูกพันได้ หรือไม่เพิ่มเติมมาตรการอื่นใดที่เป็นอุปสรรคทางการค้าบริการต่อผู้ให้บริการของสมาชิกอื่นในอนาคตมากขึ้นไปกว่าที่ได้ระบุไว้ในข้อผูกพัน ยกเว้นการนำเข้าสู่กระบวนการเจรจาใหม่
 
ข้อผูกพันการค้าบริการ ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ให้บริการและนักลงทุนของทุกประเทศสมาชิกต้องเรียนรู้ใส่ใจ และรู้จักใช้ประโยชน์ เพราะเป็นข้อบ่งชี้ถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ และในเวลาเดียวกันได้บ่งชี้ถึงมาตรการที่เป็นข้อจำกัดต่อนักลงทุนด้วย
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์