หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมเจ้าท่า อนุญาตเรือสำราญและกีฬาขนาดใหญ่ ยื่นขอใบอนุญาตให้บริการนักท่องเที่ยววันนี้

24 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2789)

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวถึงการอนุญาตให้เรือสำราญและกีฬาขนาดใหญ่ หรือ ซุปเปอร์ยอร์ช ที่ไม่ใช่เรือไทย สามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการท่องเที่ยวทางน้ำ ว่า จุดประสงค์ของโครงการนี้เนื่องจากรัฐบาลต้องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างแรงจูงใจและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อการท่องเที่ยวทางทะเล และเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและบริการต่อเนื่องอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางมารีน่าของอาเซียน โดยเรือต่างชาติสามารถยื่นขออนุญาตได้ตั้งแต่วันนี้ (24 ส.ค.58) ที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
 
อย่างไรก็ตาม สำหรับเงื่อนไขในการจดทะเบียนเรือต้องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเป็นตัวแทนของเจ้าของเรือ และกำหนดระยะเวลาที่จะนำเรือเข้ามาทำการค้าในน่านน้ำไทย และผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อกำหนดเงื่อนไขขึ้นใหม่ภายหลังไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นใช้แทนเงื่อนไขเดิมทั้งหมด

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์