หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ภาวะตลาดสินค้าอาหารในฟิลิปปินส์

21 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3206)

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอาหารประเภทต่าง ๆ ประมาณ ปีละกว่า 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯประกอบด้วยอาหารสด 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และอาหารปรุงแต่ง 1,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แนวโน้มการนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยตลอด ตามอัตราการขยายตัวของประชากรที่คาดการว่ามี อัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 2 ต่อปี จากจำนวนประชากร 93 ล้านคนในปี 2553
 
สินค้าอาหารรายการสำคัญที่มีการนำเข้า ได้แก่ ข้าว อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของโปรตีนอาหารปรุง แต่งที่ได้จากแป้งสำหรับทารก ผลิตภัณฑ์นม แป้ง ประเภทต่างๆ น้ำหวาน น้ำมันพืช อาหารปรุงแต่งสำเร็จรูป เช่นบะหมี่ซุป เครื่องปรุงต่างๆและซ้อสปรุงรส ผลไม้อบแห้งและน้ำผลไม้ ขนมขบเคี้ยวที่ได้จากธัญพืช และเมล็ดผลไม้ ข้าวโพด และผักผลไม้ต่างๆ หลายรายการ
 
แหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนิเซีย เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน บราซิล อิสราเอล อังกฤษ และเดนมาร์ค
 
แนวโน้มตลาดนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยตลอด โดยเฉพาะการนำเข้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนเนื่องจากในปัจจุบันคุณภาพสินค้า ใกล้เคียงกับสินค้าที่ผลิตจากอเมริกา ยุโรปและออสเตรเลียขณะเดียวกันก็มีความได้เปรียบด้านระยะทางการขนส่ง การนำเข้าแต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องนำเข้าจำนวนมากเพราะสามารถส่งมอบสินค้าได้ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ และช่วยให้ผู้นำเข้าลดภาระด้านต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังลงได้มากพฤติกรรมในการบริโภคของฟิลิปปินส์มีความคล้ายคลึง เช่นเดียวกับผู้บริโภคในตลาดอาเซียน กล่าวคือมีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ส่วนผสมของอาหารประเภทต่างๆ ที่ใช้รับประทานกับข้าว ก็มีความคล้ายคลึงกัน ขณะเดียวกัน ฟิลิปปินส์มีข้อจำกัดด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้ผลิตอาหาร เนื่องจากภัยธรรมชาติ จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอาหารประเภทต่างๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดภายในประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
 
ตลาดสินค้าอาหารของฟิลิปปินส์ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 12 – 15 ต่อปีสินค้าที่รายการสำคัญที่มีแนวโน้มอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าว อาหารปรุงแต่งจากแป้งที่มีส่วนผสมของโปรตีน อาหารปรุงแต่งจากแป้งที่ใช้สำหรับเด็กผลิตภัณฑ์นม อาหารสำเร็จรูปปรุงแต่ง เช่น ซุป บะหมี่สำเร็จรูป ส่วนผสมอาหารสำเร็จรูปต่างๆ ซ้อสปรุงรส น้ำมันพืช ผลไม้อบแห้งอาหารประเภท Snack แป้งชนิดต่างๆ น้ำตาล ข้าวโพดกระป๋อง เป็นต้น
 
 
โดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์