หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ศธ. เตรียมจัดระบบการศึกษาสำหรับเด็กที่อพยพจากเมียนมา

21 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1464)

รศ. นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดท่าทีของประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านคน
 
ในการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณา เพื่อกำหนดท่าทีของประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้ เพื่อ ๑. นำเสนอการจัดการศึกษาให้กับเด็กและแรงงานเมียนมา เนื่องจากการดำเนินงานยังอยู่ในระดับของผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น จึงต้องการให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ๒. สนับสนุนให้เมียนมาสามารถรับเด็กกลับไปศึกษาต่อยังประเทศตนได้ ๓. เพื่อผลักดันให้ไทยและเมียนมามีการจัดทำแผนดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมร่วมกันในการส่งเสริมและให้โอกาสการศึกษาแก่เด็กที่ติดตามแรงงานอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ
 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้จัดระบบการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าวที่เข้ามาเรียนในประเทศไทย เพื่อนำไปปรับปรุงให้เหมาะสม และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จึงจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการไทยรับรองภายใต้กฎหมายไทย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์