หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.คมนาคม ส่งเสริม พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาคขนส่งและโลจิสติกส์

20 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1499)

นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้ความคืบหน้าเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง หรือ E-Freight & E-transport ได้ข้อสรุปแล้วว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ทางเรือ และด่านชายแดนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และผู้ประกอบการจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและติดต่อกับภาครัฐบาลได้ง่ายขึ้น
 
โดยกลุ่มผู้ประกอบการที่จะได้รับอานิสงค์อย่างมากคือกลุ่ม SMEs เพราะในช่วงก่อนหน้านี้มีแต่บริษัทใหญ่เท่านั้นที่ใช้ระบบลักษณะนี้ และที่สำคัญกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ก็จะมีต้นทุนด้านการจัดระบบข้อมูลการขนส่งที่ลดลง
 
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะลดได้มากน้อยเพียงใด และในวันที่ 1 กันยายน 2558 จะมีการรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการเพื่อไปปรับปรุงระบบก่อนให้มีการทดลองใช้

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์