หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการก่อการร้าย

19 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 14513)
 
โดย  นาวาอากาศตรีหญิง ปณิธี เหล็กกล้า
 
                              
 
อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงในอาเซียนได้มุ่งเน้นความเสริมสร้างความร่วมมือกันต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงร่วมกัน (Common Threat) โดยเฉพาะภัยด้านความมั่นคงนอกรูปแบบ (Non-traditional Security) ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบัน เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ โรคระบาด และภัยธรรมชาติที่รุนแรง เป็นต้น โดยหวังว่าประเทศสมาชิกจะสามารถแสวงหาจุดยืนร่วมกันในการแก้ปัญหาภัยด้านความมั่นคงนอกรูปแบบนี้ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะสามารถช่วยให้ภัยคุกคามดังกล่าวไม่แผ่ขยายจนส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อประเทศในภูมิภาค และนำมาซึ่งการสร้างความมั่นคงของเสาความมั่นคงในประชาคมอาเซียนต่อไป
 
ในปัจจุบันอาชญากรรมข้ามชาติส่งผลร้ายแรงและมีความซับซ้อนมากกว่าอดีต สำหรับในพิมพ์เขียวของเสาประชาคมความมั่นคงนั้นได้กล่าวถึงอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญ 6 ประเภท คือ การก่อการร้าย การลักพาตัวและค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด การประมงผิดกฎหมาย การค้าอาวุธเถื่อนขนาดเล็ก อาชญากรรมทางไซเบอร์ และโจรสลัด และสำหรับอาชญากรรมที่ต้องมีการจัดการอย่างเร่งด่วนในภูมิภาคคือ การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด และปัญหาโจรสลัด
 
ความแตกต่างระหว่างการก่อการร้ายกับอาชญากรรมข้ามชาติอาจสรุปได้ ดังนี้
1. การก่อการร้ายมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือต้องการเผยแพร่ลัทธิความเชื่อ หรือต้องการเรียกร้องความสนใจจากรัฐบาลหรือประชาคมโลก แต่อาชญากรรมข้ามชาติมีความประสงค์ต้องการเพียงจำนวนเงินที่มากขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด
 
2. เป้าหมายมีความแตกต่างกัน โดยการก่อการร้ายนั้นมีเป้าหมายที่เป็นมหภาค เช่น สาธารณะหรือประชาชนจำนวนมาก ส่วนอาชญากรรมข้ามชาติเน้นไปที่เป้าหมายที่มีเงิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคล องค์กรหน่วยงาน รวมไปถึงสาธารณะด้วย
 
3. วิธีการปฏิบัติ ที่แม้จะมีความคล้ายกันแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่ เช่น เริ่มต้นด้วยการทำให้เกิดความหวาดกลัวเหมือนกันแต่มีความต้องการที่แตกต่างกัน กลุ่มก่อการร้ายต้องการให้สาธารณะหรือเป้าหมายเห็นความสำคัญของตน แต่อาชญากรข้ามชาติต้องการเพียงเงินและทรัพย์สินเท่านั้น
 
ตัวอย่างการก่อการร้ายสากลที่เคยเกิดขึ้นในโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น
- การก่อการร้ายจี้เครื่องบินและบังคับพุ่งเข้าชนตึก World Trade Center ณ กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544
- การก่อการร้ายโดยการก่อเหตุระเบิดในเมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2545
- การเกิดระเบิดรถไฟในกรุงมาดริด ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2547
- การเกิดระเบิดในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 เป็นต้น
 
การก่อการร้ายที่เป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมข้ามชาติมีความแตกต่างกันกับอาชญากรรมข้ามชาติประเภทอื่น ๆ เพียงว่า การก่อการร้ายนั้นมีอุดมการณ์เป็นแรงจูงใจ ขณะที่อาชญากรรมข้ามชาติอื่น ๆ นั้น แรงบันดาลใจจะอยู่ที่เงิน แต่โดยที่การก่อการร้ายทุกครั้งก็ต้องใช้เงินทุน ดังนั้น จึงมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติอื่น ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังที่ปรากฏว่าขบวนการก่อการร้ายเกิดขึ้นอย่างหลากหลาย มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคของโลก ปัจจุบันถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมากในด้านความมั่นคง
 
ล่าสุดเห็นว่ารัฐบาลมาเลเซียเตรียมออกกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการยึดหนังสือเดินทางของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้าย พร้อมเพิ่มโทษให้การกระทำผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ทั้งการฝึกฝน ให้ความช่วยเหลือ และการเดินทางไปเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายหนึ่ง ๆ ให้มีโทษสูงสุดคือจำคุก 30 ปี ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับการนำเสนอเข้ารัฐสภาเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2558 โดยเนื้อหาในร่างกฎหมายฉบับนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนทั่วไป เนื่องจากได้เพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่ในการจับกุมผู้ต้องสงสัยได้โดยไม่ต้องมีการสอบสวน รวมทั้งยังสามารถยึดเอกสารการเดินทางของชาวต่างชาติที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้ายได้อีกด้วย ซึ่งรัฐสภาของมาเลเซียจะหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวในช่วงต้นเดือนเมษายน และคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในปลายปี 2558
 
ในการแก้ไขปัญหาจากอาชญากรรมข้ามชาตินั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศในภูมิภาคต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น สำหรับการขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก็มิได้แตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ กล่าวคือ เกิดจากความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิก รวมทั้งความอ่อนแอของรัฐบาลกลางที่จะเข้าไปแก้ปัญหาอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติ
 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันทุกประเทศต่างก็เริ่มมีความตื่นตัวอย่างจริงจังเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาการต่อต้านการก่อการร้าย
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์