หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
หอการค้าไทยเปิดศูนย์บริการ "Thailand SMEs Center"

19 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1857)

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยเปิดศูนย์บริการ "Thailand SMEs Center" เพื่อให้บริการผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี และเพิ่มทักษะให้กับ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ โดยจะมีการให้คำปรึกษาการดำเนินการธุรกิจ ข้อมูลพัฒนาผู้ประกอบการสู่การแข่งขันในอาเซียน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากปัจจุบัน SMEs จำนวน 2.8 ล้านราย อยู่ในระบบเพียง 6 - 7 แสนราย ทำให้การสนับสนุนต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ และการปรับตัวเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยเชื่อว่าการเปิดให้บริการกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอย่างมาก โดยคาดว่าภายใน 4-5 ปี จะช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้กว่า 1 แสนรายต่อไป
 
สำหรับพันธกิจหลักของศูนย์บริการ ประกอบด้วย 6 พันธกิจ คือ
1. สร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs) ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเบื้องต้น ในการตั้งเป้าหมายธุรกิจ จดทะเบียนธุรกิจ การขอใบอนุญาตต่าง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน การขอรับสินเชื่อจากหน่วยงานต่าง ๆ
 
2. พัฒนาการจัดการธุรกิจ (SMEs Enhancement) ให้ความรู้ อบรม เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจด้านต่าง ๆ ให้มีมูลค่าเพิ่มและสร้างความแตกต่าง รวมถึงชี้ช่องทางและเชื่อมโยงข้อมูลการช่วยเหลือสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 
3. พัฒนาแผนการตลาดและแนวโน้มธุรกิจใหม่ ๆ (New Marketing Trend) ให้คำปรึกษาแนวโน้มธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ
 
4. ขยายตลาดสู่ ASEAN (Expand ASEAN Business) ให้ความรู้ อบรม เกี่ยวกับการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจไปในกลุ่มประเทศ CLMV
 
5. สร้างเครือข่ายและติดต่อธุรกิจ (SMEs Meets & Networking) สร้างเครือข่ายและติดต่อธุรกิจสำหรับ SMEs ที่ต้องการจับคู่ธุรกิจและต้องการสร้างช่องทางธุรกิจ และ
 
6. การบ่มเพาะและแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ (Expert Mentoring) บ่มเพาะและให้คำปรึกษาทางธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับ SMEs ที่ต้องการรับคำปรึกษาเฉพาะทาง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสัดส่วน GDP ของ SME ต่อ GDP รวมของประเทศได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 39.9% ในปี 2546 เหลือเพียง 37.4% ในปี 2556 ซึ่งยังมีสัดส่วนที่ห่างเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วที่มีสัดส่วน GDP ของ SME อยู่ที่ประมาณ 50% ของ GDP รวม ปัจจุบัน SMEs ไทยไม่สามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มที่เนื่องจากสาเหตุหลายประการ การเปิดศูนย์บริการนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นส่วนช่วยผลักดันกลไกการเติบโตให้เอสเอ็มอีเติบโตมากขึ้นในอนาคต โดย SMEs ที่ต้องการคำปรึกษาสามารถโทรมายังสายด่วน หมายเลข 0 2018 6986-7

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์