หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สค. เผยกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกยอมรับไทยเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์

18 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1487)

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการเจาะตลาดใหม่เพื่อเพิ่มการส่งออกของไทยตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบเรื่องกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance) รับไทยเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยมีออสเตรีย เดนมาร์ก จอร์เจีย กรีซ เฮติ ฮังการี อินโดนีเซีย โปแลนด์ และสวีเดน เข้าเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ร่วมด้วย นับเป็นอีกช่องทางการค้าหนึ่งที่น่าจับตา เพราะเป็นกลุ่มการค้าที่มีเป้าหมายจะขยายการค้ามายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
ทั้งนี้ การรับไทยเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองของไทยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการขยายความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก อีกทั้งยังจะเป็นโอกาสให้ไทยผลักดันความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกและประเทศสมาชิก รวมถึงการผลักดันให้มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างอาเซียนกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก ซึ่งไทยจะเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนสำหรับกลไกความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกในปี 2559
 
นางนันทวัลย์ กล่าวว่า กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกประกอบด้วย ชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโก และเปรู มีประชากรรวมกันประมาณ 212 ล้านคน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 จากที่ได้ร่วมลงนามไปเมื่อ 3 ปีก่อน (6 มิถุนายน 2555) การก่อตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน และแรงงานระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญในเวทีโลก และเพื่อเป็นสะพานเชื่อมการค้าให้กับประเทศสมาชิกกับตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะกับการส่งเสริมการค้าตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
"จากการที่ความตกลงฯ นี้ได้มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ 92% ของสินค้าทั้งหมดที่มีการค้าขายกันระหว่างสมาชิกทั้ง 4 ประเทศ ได้รับการยกเว้นภาษีทันที โดยขนาดเศรษฐกิจของ 4 ชาติ มีมูลค่ารวมกัน 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในรายงานของธนาคาร BBVA ได้ระบุถึงการรวมตัวของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกนี้ว่า เป็นการรวมกลุ่มการค้าที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก" นางนันทวัลย์ กล่าว
 
สำหรับการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มลาตินอเมริกา (47 ประเทศ) ในครึ่งปีแรก 2558 เพิ่มขึ้น 2% ไทยมีการส่งออก 3,861 ล้านเหรียญสหรัฐ (125,657 ล้านบาท) นำเข้าลดลง 7% มูลค่า 1,846 ล้านเหรียญสหรัฐ (60,799 ล้านบาท) สินค้าที่ส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เพิ่มขึ้น 3.3% มูลค่า 1,456 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ส่วนสินค้านำเข้า ได้แก่ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช ลดลง 1.3% มูลค่า 835 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาเป็นสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สัตว์น้ำสด แช่เย็นแช่แข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
 
 
 
ที่มา  :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์