หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุขสิงคโปร์

18 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3578)

สิงคโปร์มีโครงการศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเดินทางมารักษาพยาบาลที่สิงคโปร์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีชาวต่างชาติจาก 60 ประเทศทั่วโลก จำนวน 400,000 คน มารับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพในประเทศสิงคโปร์ ความมีชื่อเสียงและพยายามชักชวนให้โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น
โรงพยาบาลจอห์น ฮอพกินส์ และเดอะ เวสต์ คลินิก มาดำเนินการในประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งมีบริษัทวิจัยและบริษัทยาที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านนี้มาดำเนินกิจการในประเทศ
 
คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมบริการสุขภาพ (The Healthcare Service Working Group: HSWG) ได้เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริการเศรษฐกิจ (Service Subcommittee Economic Review Committee) ถึงวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์บริการรักษาพยาบาลของเอเชีย (Healthcare Service Hub in Asia) โดยตั้งเป้าว่าจะมีผู้ใช้บริการกว่าล้านรายในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งการรักษาด้านโรคหัวใจ (Cardiology) เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ได้รับการยอมรับมาก และสิงคโปร์พยายามจะพัฒนาเป็น Medical Hub ในการรักษาด้านนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยังมีการจัดตั้งระบบประกันสังคม เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อดูแลด้านสุขภาพและเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ รวมทั้งอนุญาตให้ประชาชนสิงคโปร์เดินทางไปรักษาพยาบาลในมาเลเซียได้
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์