หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์บริการวีซ่า

17 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1750)

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน One Stop Service ณ อาคารจัตุรัสจามจุรีสแควร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2540 ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ในลักษณะเบ็ดเสร็จในสถานที่เดียว โดยมีหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน ซึ่งเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ โดยมีระยะเวลาดำเนินการพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเพิ่มเป็นอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนมากขึ้น
 
นอกจากนี้ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้มีการปรับปรุงกระบวนการยื่นขอใบอนุญาต (BOI) ซึ่งสามารถยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นด้วยตนเองและเมื่อออกใบอนุญาตแล้วเสร็จจะแจ้งให้ไปรับ ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 30 นาที เป็นการเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วประหยัดเวลาเพิ่มขึ้นอีกด้วย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์