หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
วันเวลาทำงานราชการเทศกาลและวันหยุดราชการบรูไนฯ

17 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6820)

วันเวลาทำงานราชการ
 
การติดต่อหน่วยงานในบรูไน เวลาเปิดทำการของหน่วยงานภาครัฐเอกชน และธนาคารในบรูไนมีรายละเอียดดังนี้
 
● การติดต่อหน่วยงานราชการในบรูไน เวลาเปิดทำการ คือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 07.45-16.30 น. (ปิดทำการวันศุกร์และวันอาทิตย์)
● การติดต่อหน่วยงานไปรษณีย์ในบรูไน เวลาเปิดทำการ คือ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 07.45-16.30 น.
● การติดต่อหน่วยงานพิพิธภัณฑ์ในบรูไน เวลาเปิดทำการ คือ วันพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.30-17.00 น. และวันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.
● การติดต่อธนาคารในบรูไน เวลาเปิดทำการ คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-11.00 น.
 
 
 
เทศกาลและวันหยุดราชการ
 
ประชาชนบรูไนส่วนใหญ่ คือ ชาวบรูไนเชื้อสายมลายูที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ทำให้เทศกาลและวันสำคัญทางศาสนาของชาวบรูไนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมมลายูและศาสนาอิสลามเช่นกัน สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในบรูไนก็มีวัฒนธรรมและประเพณีของตนเอง โดยจัดงานเฉลิมฉลองได้และรัฐบาลได้ประกาศให้วันสำคัญเป็นวันหยุดราชการด้วย
 
วันชาติของบรูไนตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ เป็นวันเฉลิมฉลองราชวงศ์ กองทัพ ตำรวจ ข้าราชการ บริษัท ห้างร้าน พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษา องค์กรต่างๆ จะมาร่วมกันเดินพาเหรดที่สนามกีฬาแห่งชาติ และกองทหารจะเชิญธงชาติขนาดใหญ่ขึ้นสู่ยอดเสาในบริเวณสวนของมัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน กลางเมืองหลวงบันดาร์เสรีเบกาวัน
 
 
 
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ตรงกับวันที่ 15 กรกฎาคม เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียะห์ มูอิซซัดดิน
วัดเดาละห์ ในวันนี้จะมีการเฉลิมฉลอง อย่างยิ่งใหญ่ ประชาชนชาวบรูไนจะมารวมตัวกันที่สวนโอ มาร์ อาร์ลี ไซฟุดดิน ใจกลางเมืองบันดาร์เสรี เบกาวัน ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจะมีพระราชดำรัสถึงประชาชน และอีกสองสัปดาห์ถัดมาที่พระราชวัง อิสตานานูรุล อิมาน จะมีการเฉลิมฉลอง มีการแสดงดอกไม้ไฟ และขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่
 
 
 
วันเมาลิด เมาลิดเป็นภาษาอาหรับ แปลว่า ที่เกิดหรือวันเกิด หมายถึง วันเกิดของนบีมุฮัมมัด ตรงกับวันที่ 12 เดือนรอบีอุลอาวาล หรือเดือน 3 ตามปฏิทินอาหรับ ในวันนี้ชาวมุสลิมในบรูไนจะมารวมตัวกันที่สวน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน และอ่านพระคัมภีร์อัลกรุอาน องค์สุลต่านและพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินนำขบวนไปตามถนนสายหลักของบันดาร์เสรีเบกาวัน เพื่อรำลึกถึงนบีมุฮัมมัดและการเดินทางของท่าน นอกจากนี้ในเมืองยังมีกิจกรรมทางศาสนา เช่น การบรรยายธรรม เป็นต้น เทศกาลถือศีลอดอยู่ในช่วงเดือนรอมฎอน หรือเดือน 9 ตามปฏิทินทางจันทรคติของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดของชาวมุสลิมในการละเว้นจากอบายมุข และชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นเวลาประมาณ 29-30 วัน
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์