หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กสอ. ดึงญี่ปุ่นลงทุนในไทยกระฉูด เตรียมขยายความร่วมมือเมืองชิบะ

16 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1287)

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่าง กสอ. กับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นของญี่ปุ่น ว่า กสอ. เตรียมลงนามกับจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 4 กันยายน 2558 นี้ โดยจะร่วมมือในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม เหล็กกล้า แปรรูปอาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องมือเครื่องจักรกล และในวันที่ 23 กันยายน 2558 ก็จะลงนามความร่วมมือกับเมืองคิริว จังหวัดกันมาด้วย พร้อมจัดงานสัมมนาร่วมกับผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น 500 ราย ที่ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อสรุปผลสำเร็จและแนวทางการแก้ไขปัญหาของโครงการความร่วมมือที่ผ่านมา และแนวทางความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในอนาคต ซึ่งปีนี้และปีหน้า กสอ. ยังคงเน้นการขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดและเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นต่อไป
 
ทั้งนี้ จากความร่วมมือนับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงขณะนี้มีผู้ประกอบการญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยแล้ว 708 โรงงาน อาทิ ความร่วมมือกับจังหวัดไซตะมะ มีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในไทยแล้ว 96 บริษัท 147 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดยามานาชิ มีเอกชนเข้ามาลงทุนในไทยแล้ว 10 บริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร และอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดอาคิตะ มีเอกชนเข้ามาลงทุนแล้ว 6 บริษัท จำนวน 21 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และการกำจัดกากอุตสาหกรรม เป็นต้น
 
นายอาทิตย์ กล่าวว่า กสอ. ยังได้หารือร่วมกับตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์ถึงแนวทางขยายการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและรายย่อย (เอสเอ็มอี) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยในเร็ว ๆ นี้ กสอ. จะมีการลงนามบันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) กับธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งเพื่อให้เกิดการทำงานในลักษณะการส่งต่อข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธนาคารพาณิชย์ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์