หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
สินค้าและบริการของไทยประเภทใดบ้างที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี

14 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3407)

สินค้าและบริการของไทยที่อาจได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น มีดังนี้
 
(1) สินค้า
- สินค้าเกษตร ได้แก่ น้ำมันปาล์ม (มีคู่แข่งคือมาเลเซีย) เมล็ดกาแฟ (มีคู่แข่งคือเวียดนาม) มะพร้าว (มีคู่แข่งคือฟิลิปปินส์) และชา (มีคู่แข่งคืออินโดนีเซีย)ส่วนข้าว
มีข้อกังวลว่าอาจได้รับผลกระทบจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจากประเทศในอาเซียน และจากการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
- สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ ปิโตรเลียม (มีโอกาสจะขาดดุลการค้ากับมาเลเซียและ
เมียนมามากขึ้น) เคมีภัณฑ์ ยาง พลาสติก (มีโอกาสจะขาดดุลการค้ากับสิงคโปร์และมาเลเซียเพิ่มขึ้น) เหล็ก โลหะ (มีโอกาสจะขาดดุลการค้ากับอินโดนีเซียและมาเลเซียเพิ่มขึ้น) และยา (มีโอกาสจะขาดดุลการค้ากับฟิลิปปินส์ มาเลเซียและอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น)
 
 
(2) บริการ
• บริการด้านโลจิสติกส์
• โทรคมนาคม
• สาขาที่ต้องใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีสูง
• บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล (คู่แข่งสำคัญ คือ สิงคโปร์ มีความได้เปรียบในแง่ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และระบบการบริหารจัดการ)
• บริษัทสถาปนิกขนาดกลางและเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดใหญ่ ที่มีเงินทุนน้อยและไม่มีเครือข่าย เมื่อเทียบกับบริษัทของอาเซียนอื่นๆ เช่น สิงคโปร์
 
(3) ด้านการลงทุน ประเทศอาเซียนที่มีความน่าสนใจและความได้เปรียบด้านต่างๆ อาจแย่งการลงทุนจากต่างชาติไป ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นคู่แข่งสำคัญของไทยในด้านความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ เวียดนาม สิงคโปร์ และมาเลเซีย
 
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์