หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
หากไทยมีข้อพิพาทกับประเทศสมาชิกอาเซียนจะส่งผลต่อการเข้าสู่ AEC หรือไม่

14 สิงหาคม 2015

ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับการค้าแต่อาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาคมในความมุ่งมั่นของอาเซียนเพื่อไปสู่ AEC เนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศย่อมมีผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์ ที่จะได้รับร่วมกันจาก AEC ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงยังมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันในการไปสู่ AEC ในปี 2558
 
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์