หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พาณิชย์ใช้ช่องค้าออนไลน์เจาะตลาดอาเซียนและอาเซียน+6

13 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1718)

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้เพิ่มช่องทางการส่งออกให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) โดยใช้ Thaitrade.com ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยช่วยขยายตลาดส่งออกผ่านการค้าขายออนไลน์ และยังเป็นการสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล
 
"กรมจะทำการเชื่อมช่องทางการค้าออนไลน์ของไทยกับกลุ่มอาเซียน และอาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) โดยใช้ Thaitrade.com ทำการเชื่อมโยงกับเว็บที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ในประเทศเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าไทยได้ง่ายขึ้นและสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดอาเซียนและอาเซียน+ 6 ได้เพิ่มขึ้น” นางนันทวัลย์ กล่าว
 
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้อำนวยการสำนักพาณิชย์ดิจิตอล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมได้ทำการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของกรมกับเว็บไซต์ของประเทศคู่ค้าที่จะเป็นตลาดการค้าออนไลน์ให้กับไทย ทั้งอาเซียนและอาเซียน+ 6 แล้ว โดยมีผู้ประกอบการจากอาเซียนและอาเซียน+6 เข้าใช้เว็บไซต์ Thaitrade.com เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถิติตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558 มีจำนวนถึง 4.77 แสนราย กลุ่มผู้ซื้อสำคัญมาจากเวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บและเพิ่มยอดซื้อมากขึ้น จึงถือเป็นโอกาสของ SMEs ไทยที่จะใช้ช่องทางการค้าออนไลน์ในการขยายตลาด
 
ปัจจุบัน Thaitrade.com มีสมาชิก 94,545 ราย เป็นสมาชิกผู้ซื้อ 78,789 ราย ผู้ขาย 15,756 ราย มีรายการสินค้ากว่า 2 แสนรายการ โดยมีมูลค่าการซื้อขายที่มีหลักฐาน 1,372 ล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์