หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
การปฏิรูประเบียบราชการในหน่วยงานศุลกากรเวียดนาม

13 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2449)

จากความสำเร็จของแผนการปฏิรูประเบียบราชการของเวียดนามระยะปี พ.ศ. 2544 – 2555 ที่เรียกย่อว่า โครงการ 30 นับเป็นครั้งแรกที่เวียดนามมีช่องทางเพื่อรับฟัง และรวบรวมความคิดเห็น จากภาคเอกชน ผ่านสภาที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูประเบียบราชการ ซึ่งสิ่งที่ประชาชนและผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ การปฏิรูประเบียบราชการในหน่วยงานศุลกากร ซึ่งถือว่าได้ประสบความสำเร็จ โดยสามารถลดระเบียบราชการลงเหลือ 59 ข้อ จากจำนวนทั้งหมด 330 ข้อ และประหยัดงบประมาณ 2 ล้านล้านด่อง ซึ่งเทคโนโลยีถือเป็นกุญแจสำคัญในการปฏิรูปของหน่วยงาน นอกจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วทางศุลกากรได้เน้นการปรับปรุงระเบียบด้านศุลกากรให้สะดวกและกระทัดรัดมากขึ้น อาทิเช่น แบบฟอร์มการเสียภาษีได้มีการปรับปรุงตามแนวทางยกเลิกข้อกำหนดที่ไม่จำเป็นและเนื้อหาซ้ำซากโดยเฉพาะระเบียบเกี่ยวกับการคืนภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์