หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
รัฐบาลเมียนมาได้ออกกฎหมายสื่อฉบับแรก

13 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2545)

รัฐบาลเมียนมาได้ออกกฎหมายสื่อฉบับแรก ซึ่งจะสร้างความมั่นใจ ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามที่สื่อมวลชนเมียนมาได้รับในปัจจุบัน หลังจากที่มีการสั่งเซ็นเซอร์และควบคุมสื่อมวลชนภายใต้การปกครอง ของรัฐบาลทหารมาเป็นเวลาเกือบ 5 ทศวรรษ แหล่งข่าวจากกระทรวง สารสนเทศเมียนมาเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ได้ลงนามบังคับ ใช้กฎหมายดังกล่าว กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้นักข่าวสามารถเปิดเผยข้อมูลจากรัฐบาลได้ ยกเว้นข้อมูลลับ และจัดตั้งสภาสื่อมวลชนอันประกอบไปด้วยสมาชิก จำนวน 15-30 ราย เพื่อตัดสินชี้ขาดในส่วนของสื่อหรือนักข่าวรายบุคคล

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์