หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.อุตสาหกรรมผลักดัน 7 ยุทธศาสตร์ ตั้งเป้ายกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ผู้นำ AEC

13 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1596)

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเดินหน้าผลักดัน 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทย สอดคล้องตามแนวทางพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิต
2. ยุทธศาสตร์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การบริหารความปลอดภัย
4. ยุทธศาสตร์การบริหารงานคุณภาพ
5. ยุทธศาสตร์การจัดการพลังงาน
6. ยุทธศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ และ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
 
โดยเชื่อว่ายุทธศาสตร์ข้างต้นจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้นำประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมีรายได้เข้าสู่ประเทศได้มากขึ้นจากการส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไปขายใน AEC ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากมีจำนวนประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 10 ประเทศสมาชิก รวมกันสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 62 ล้านล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์